vrijdag 7 april 2017

LEG AFSPRAKEN GOED VAST!

In alimentatiekwesties komt het met regelmaat voor dat de betrokken partijen afwijken van het convenant, de rechterlijke beslissing of de opgenomen afspraken in een notariële akte.

Waarom wordt er afgeweken van de (alimentatie)verplichtingen? Vaak komt dit doordat de betrokken partijen het tijdelijk niet redelijk vinden om de afspraken en de daaruit voortvloeiende verplichtingen te handhaven. Als partijen nog on speaking terms zijn, geniet het dan natuurlijk de voorkeur om de afspraken in goed overleg te maken zonder rechtelijke tussenkomst.

Denk daarbij aan situaties dat de alimentatieplichtige tijdelijk minder inkomsten heeft of dat de inkomsten juist omhoog zijn gegaan, (in overleg) extra uitgaven heeft gedaan ten behoeve van de kinderen of wanneer de inkomsten van de alimentatiegerechtigde omlaag of omhoog zijn gegaan.

Kortom, er zijn tal van redenen om af te wijken van de eerder gemaakte afspraken.

Wanneer de nieuwe afspraken niet goed worden vastgelegd, kunnen er problemen ontstaan. Het NLAI wordt hier in de praktijk regelmatig mee geconfronteerd. Niet zelden zorgt een verschil van mening ervoor dat er uiteindelijk weer een gang naar de rechter moet worden gemaakt. Naast de hoge kosten komt dit de sfeer en relatie ook niet ten goede.

Hoe kan dit nu (zoveel mogelijk) voorkomen worden?

Leg alle afspraken altijd vast op papier. Licht toe waarom er afwijkende afspraken zijn gemaakt. Bepaal de duur van de wijziging maar bepaal ook wat de consequenties zijn wanneer een van de partijen de afspraken niet correct nakomt.

De manier waarop de afspraken worden geformuleerd zijn essentieel, het voorkomt een hoop narigheid. Het is daarom verstandig een deskundige in te schakelen. De juristen van het NLAI kunnen u hierbij helpen. Neem vrijblijvend contact op met het NLAI. Op werkdagen is het NLAI bereikbaar tussen 08.30 uur en 17.00 uur op 088-678 0 678. Mailen kan natuurlijk ook: info@nlai.nlmaandag 12 december 2016

Verkorten duur partneralimentatie?

Medio juni 2015 was het, in de tweede kamer, reeds eerder ter sprake om de partneralimentatie te verkorten (dit uiteraard rekening houdende met diverse situaties). Tot op heden heeft dit nog niet tot een wetswijziging geleidt, maar dit lijkt te veranderen.

Met de voorbereidingen van de verkiezingen (15 maar 2017) in volle gang, publiceren steeds meer partijen de verkiezingsprogramma. Oa: VNL, PVV, PvdA, VVD en D66 hebben in hun programma opgenomen dat de huidige wet en regelgeving gemoderniseerd moet worden. De kans lijkt groter en groter te worden dat er tijdens de volgende kabinetsperiode een wijziging in de partneralimentatie gaat plaatsvinden.

Mocht er meer nieuws over dit onderwerp verschijnen, dan zullen wij dit uiteraard met u delen. Heeft u vragen over het innen van achterstallige alimentatie, neem dan contact met ons op via: 088-678 0 678 of chat met ons op www.nlai.nl