donderdag 16 oktober 2014

Interessante uitspraak: Verbod tenuitvoerlegging vonnis

De rechtbank Noord-Holland heeft een interessante uitspraak gedaan in een alimentatiekwestie.

De vrouw heeft toestemming gekregen om de man de gijzelen. In de procedure vordert de man dat de voorzieningenrechter het de vrouw verbiedt om het vonnis ten uitvoer te leggen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de vrouw misbruik maakt van haar bevoegdheid om het vonnis ten uitvoer te leggen, nu zij dreigt met tenuitvoerlegging van het vonnis terwijl zij weigert te kijken naar de actuele financiële situatie van de man en van betalingsonwil aan de zijde van de man geen sprake meer is.

Klik op de link om deze uitspraak te bekijken:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2014:9032