dinsdag 7 oktober 2014

Toename van het aantal inningsopdrachten

Traditiegetrouw is de zomer een periode waarin het aantal inningsopdrachten afneemt. 

Nu deze periode alweer enige tijd achter ons ligt, zien wij het aantal opdrachten ook weer toenemen. Ieder jaar groeit dit aantal en ook dit jaar is dat weer het geval. Inmiddels heeft het NLAI ruim 10% meer opdrachten voor de inning van achterstallige partner- en/of kinderalimentatie ontvangen. Wanneer deze tendens zich voortzet, zal dit percentage tegen het einde van het jaar nog hoger liggen.