maandag 8 februari 2016

Beslag op de kinderbijslag, wel of niet?

Beslag op de kinderbijslag, wel of niet?

Als sprake is van te weinig of niet betaalde kinderalimentatie wilt u graag duidelijkheid waar de gerechtsdeurwaarder beslag op mag leggen. U heeft zich vast en zeker al eens afgevraagd of er ook beslag gelegd mag worden op de kinderbijslag.

Beslag op de kinderbijslag, mag dat nu wel of niet? Wij leggen het voor u uit:

Volgens artikel 23 lid 1 sub c van de kinderbijslagwet mag er alleen beslag gelegd worden op de kinderbijslag als de alimentatieplichtige de kinderbijslag ontvangt en er een achterstand bij de betaling van de kinderalimentatie is. Zo wordt namelijk voorkomen dat de kinderbijslag voor een ander doel wordt gebruikt dan voor de verzorging en opvoeding van het kind.

Heeft u het idee dat u te weinig alimentatie ontvangt of wilt u meer weten over het beslag op de kinderbijslag? Neem dan vrijblijvend contact met ons kantoor. Wij zijn te bereiken via het nummer: 088 – 678 0 678