dinsdag 2 december 2014

Alimentatie en belasting

Voor de Belastingdienst is men gescheiden wanneer men niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat en het verzoek tot echtscheiding is gedaan. Men heeft dan ook geen fiscaal partnerschap meer en dus geen gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten. Vanaf dat moment gaan er, als het op het innen van achterstallige alimentatie aankomt, allerlei regels gelden en zijn bepaalde posten wel en bepaalde posten niet aftrekbaar. 


Welke kosten zijn niet aftrekbaar voor alimentatiegerechtigden?

De kosten van de echtscheidingsprocedure op zich zijn niet aftrekbaar. Ontvangt iemand partneralimentatie, dan wordt dat gezien als inkomen en daar moet diegene dan dus ook belasting over betalen. Kinderalimentatie wordt door de Belastingdienst niet als inkomen gezien. Ontvang een ouder kinderalimentatie, dan hoeft diegene daar geen belasting over te betalen. Kosten die de ouder maakt om kinderalimentatie te verkrijgen, zijn dan ook niet aftrekbaar.

Welke kosten zijn wel aftrekbaar voor alimentatiegerechtigden?

De kosten die de alimentatiegerechtigde maakt voor het verkrijgen, verhogen of behouden van de partneralimentatie zijn voor de belasting aftrekbaar. U kunt dan denken aan de proceskosten en de kosten voor de juridische hulp die is ingeschakeld. Moet een alimentatiegerechtigde kosten maken voor de inning van achterstallige alimentatie, dan zijn die kosten ook aftrekbaar.