dinsdag 16 december 2014

Alimentatie in 2014

Een jaar vliegt voorbij, binnenkort staat u immers alweer op het nieuwe jaar te proosten. Het lijkt nog maar kort geleden dat het vuurwerk de lucht in vloog en dat velen van ons met goede voornemens en nieuwe doelstellingen aan de slag gingen. Omdat de tijd zo snel lijkt te gaan, is de decembermaand een mooi moment om stil te staan en achterom te kijken naar wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Dat levert soms interessante cijfers op, die van ons willen wij u niet onthouden.


2014 in cijfers

Het jaar 2014 laat ons, net zoals in 2013, wederom een stijgende lijn zien. Het aantal  inningsverzoeken is het afgelopen jaar opnieuw gestegen met ruim 20 %. De gemiddelde alimentatie achterstand steeg met 7 % naar ruim 16 maanden en het gemiddeld te innen bedrag steeg met bijna 11%.

En 2015?

De huidige conjunctuur en de meest recente verandering in Wetgeving zorgt er voor dat alimentatie vaker onbetaald blijft en ook voor 2015 lijkt deze trend zich nog verder door te zetten. Net zoals de afgelopen jaren verwachten wij ook het komende jaar een verdere stijging van het aantal alimentatie inningsverzoeken. Met onze nieuwe website (www.nlai.nl) en een nog groter team van inningspecialisten zijn wij daar klaar voor.

Voordat u het weet is het zover, dus het hele team van het NLAI wenst u hierbij alvast fijne kerstdagen toe!