donderdag 20 november 2014

Samenwerking met de Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat (VMSN)

Samenwoners ontbinden hun samenlevingsovereenkomst meestal zonder tussenkomst van de rechter, zodat er geen rechterlijke uitspraak is. Enkele jaren geleden heeft de Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat (VMSN) met het NLAI een platform gecreëerd voor de behoefte die er bestaat voor samenwoners en geregistreerden die hun relatie hebben beëindigd en (kinder) alimentatie zijn overeengekomen. De executoriale titel, die de grosse van een notariële akte is, maakt het mogelijk om deze bedragen te innen wanneer deze niet worden voldaan. De VMSN en het NLAI hebben samen de voorwaarden geformuleerd waaraan de notariële akte moet voldoen om de alimentatie inbaar te maken. VMSN notarissen verwerken de gestelde voorwaarden in hun akten en informeren cliënten over de mogelijkheden. Kijk voor informatie op nlai.nl/partners/vmsn/ .