woensdag 19 november 2014

Indexering alimentatie 2015 bekend

Jaarlijks stelt de Minister van Justitie een indexeringspercentage voor alimentatie vast. Deze indexering van alimentatie geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie en gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Dit gebeurde de afgelopen jaren eigenlijk altijd rond half november en ook dit jaar was dat weer het geval. Inmiddels is bekend dat per 1 januari 2015 de vastgestelde alimentatiebedragen met 0,8 % verhoogd zijn.

Alimentatie moet vooruit betaald worden. Alimentatieplichtigen dienen de vastgestelde alimentatie dus telkens voor de eerste dag van iedere nieuwe maand aan alimentatiegerechtigden te hebben voldaan. De eerste keer dat men het nu bekend gemaakte percentage dient over te maken is dan ook in december.