vrijdag 24 april 2015

Niet-willers en niet-kunners

Actief zijn binnen het werkveld ‘Scheiden en Alimentatie’ betekent omgaan met mensen en omgaan met hun emoties. Dat merken wij ook bij het incasseren achterstallige alimentatie, want zowel opdrachtgevers als wederpartijen zijn de ene keer zeer rancuneus en strijdvaardig, terwijl ze de andere keer juist erg vergevingsgezind, kalm, laconiek of te neergeslagen zijn.

Omgaan met emoties betekent vooral dat je er niet te veel in mee gaat. De kunst is om je niet te laten leiden door de emoties van opdrachtgevers en wederpartijen, maar je vooral te richten zich op wat is vastgelegd in de beschikking en ervoor zorgen dat dit wordt nagekomen. Daarvoor moet al in een zo vroeg mogelijk stadium van het inningstraject achterhaald worden wat de reden van non betaling is.

Partijen die hun alimentatieverplichting niet nakomen zijn grofweg in twee categorieën in te delen: niet-willers en niet-kunners. Gebruikt de alimentatiegerechtigde de non-betaling als pressiemiddel of is de nalatigheid enkel bedoeld om te pesten? In dat geval hebben wij te maken met een niet-willer. Is de wil om te betalen wel aanwezig, maar de mogelijkheid niet wegens bijvoorbeeld vermindert inkomen? Dan spreken wij over niet-kunners. Wanneer duidelijk is in welke categorie iemand valt, zal de inningsstrategie daarop aangepast worden. Bij niet-willers zal flink doorgepakt worden, desnoods middels het leggen van beslagen. Bij niet-kunners werkt dat anders. Hier hebben kostenverhogende beslagmaatregelen dikwijls een averechts effect en daarom wordt bij deze groep veelal ingezet op betalingen door middel van regelingen. Het NLAI informeert deze mensen tevens actief over de mogelijkheden van een herzieningsverzoek.

www.nlai.nl