dinsdag 24 februari 2015

Meer duidelijkheid en minder ruzie door wetsvoorstel?


Het is bijna een week geleden dat het wetsvoorstel voor de wijziging van de kinderalimentatie is ingediend. Volgens Ard van der Steur van de VVD en Jeroen Recourt van de PvdA is met de invoering van dit systeem straks geen rechter meer nodig voor het berekenen van de hoogte van de alimentatieverplichting, want partijen kunnen straks eenvoudig zelf via een internettool uitrekenen hoeveel ze financieel moeten bijdragen aan de zorg van het gezamenlijke kind. Al met al is het wetsvoorstel volgens beide heren een eenvoudiger en vooral rechtvaardiger systeem van kinderalimentatie. De duidelijkheid van het systeem zal, zo is het idee, minder ruzie tot gevolg hebben. Dat is een goed uitgangspunt, maar zal het echt zo eenvoudig zijn?

Het lijkt er op dat in het voorstel met een aantal factoren geen rekening is gehouden. Zo zijn er nog altijd de twee ex-partners die veelal niet meer ‘on speaking terms’ zijn. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om zonder derde (lees advocaat of mediator) tot overleg te komen. Dat overleg blijft hoe dan ook noodzakelijk, want om de internettool te gebruiken moet men eerst overeenstemming bereiken over bijvoorbeeld de in te voeren bedragen en de tijd die beide ouders afzonderlijk aan de zorg van de kinderen besteden. Voor dat laatste punt is, zoals u ongetwijfeld weet, overigens per 1 januari ook al de zorgkorting van kracht. Jeroen Recourt voegt er op de website van PvdA nog aan toe dat het wetsvoorstel tot minder betalingsproblemen zal leiden. Tegelijk wordt er wel een minimumbedrag van € 50,- voorgesteld. Hoe zit dat dan als iemand echt geen draagkracht heeft? 

De meeste partijen zijn het er wel over eens dat een transparanter systeem voor de berekening van de alimentatieverplichting bijdraagt aan meer duidelijkheid en minder ruzie, maar of dit wetsvoorstel daarin voorziet is nog maar de vraag. In 2013 hebben de VVD en PvdA al eens voorstellen gedaan voor wijzigingen in de partneralimentatie. Die plannen zijn tot op heden niet tot uitvoering gekomen. Of het huidige wetsvoorstel voor de kinderalimentatie een zelfde toekomst heeft zullen wij vooralsnog moeten afwachten. 

De link naar het stuk van Jeroen Recourt:
http://www.pvda.nl/berichten/2015/02/Kinderalimentatie+eerlijker+en+eenvoudiger