woensdag 18 februari 2015

Wetsvoorstel kinderalimentatie

Gisteren hebben de VVD en PvdA gezamenlijk een wetsvoorstel voor kinderalimentatie gepresenteerd. Het doel van dit voorstel van Ard van der Steur van de VVD en Jeroen Recourt van de PvdA is een eenvoudiger en rechtvaardiger systeem van kinderalimentatie. Op dit moment is de berekeningsmethodiek die gehanteerd wordt om de hoogte van de kinderalimentatie vast te stellen voor veel mensen vaak niet duidelijk en dat leidt onderling nog wel eens tot ergernissen. Het voorgestelde systeem moet gaan leiden tot meer duidelijkheid voor beide partijen en daardoor minder ruzies over de hoogte van de te betalen alimentatie.

De bedoeling is dat u in de toekomst zelf via internet kunt uitrekenen hoeveel u financieel moet bijdragen aan de zorg van uw kind. Opvallend aan het voorstel is dat u als ouders beiden moet gaan bijdragen aan de alimentatie en dat rekening wordt gehouden met hoeveel zorg u en uw ex-partner ieder dragen voor uw kind.

In 2011 hebben de VVD en PvdA ook al eens een idee voor een eenvoudiger systeem voor kinderalimentatie gelanceerd. Zowel de Tweede Kamer als de advocatuur hadden toen ruime steun voor dat plan. Het NLAI blijft de ontwikkelingen over dit wetsvoorstel op de voet volgen. Wanneer een en ander concreter wordt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.