maandag 2 februari 2015

Alimentatie herzieningsverzoek: meewerken of niet?

Wanneer u kinderalimentatie ontvangt is het is u ongetwijfeld niet ontgaan: sinds 1 januari komt de kinderalimentatie niet meer in aanmerking voor belastingaftrek. Degenen die de alimentatie dienen te betalen ontvangen dus geen belastingteruggave meer, wat kan betekenen dat de men er financieel op achteruit gaat. Als wij de berichtgeving moeten geloven zal deze wijziging in nogal wat gevallen de draagkracht zoveel verlagen dat dit in 2015 tot meer alimentatie herzieningsverzoeken gaat leiden. De eerste maand van het nieuwe jaar is voorbij, waardoor het NLAI de eerste ervaringen met de alimentatie herzieningsverzoeken met u kan delen.

De verwachte hoos van herzieningsverzoeken blijft vooralsnog uit. Vergeleken met januari 2014 is er nauwelijks sprake van een stijging. In die gevallen waarin het verzoek wel door de opdrachtgevers van het NLAI is ontvangen krijgen zij het herzieningsverzoek vooral eerst rechtstreeks van de ex-partner. Veelal is dit direct voorzien van een concreet voorstel hoeveel de verlaging van de alimentatie dient te zijn. Let op! U hoeft hier niet aan mee te werken, zelfs niet wanneer het verzoek via de advocaat van de ex-partner komt. Pas wanneer er door een rechter een nieuwe uitspraak over de alimentatieverplichting is gedaan, gelden er nieuwe voorwaarden waaraan beide partijen zich moeten houden. Wanneer er een herzieningsverzoek is ingediend, mag men dus niet direct minder alimentatie aan u betalen. Zolang er geen sprake is van een nieuwe beschikking, is de huidige beschikking nog steeds van kracht. Op basis van deze beschikking is zelfs de inning van een achterstand nog steeds gerechtvaardigd. In de dossiers waarin herzieningsverzoeken zijn ontvangen kiest het NLAI er dan ook voor om de inningswerkzaamheden niet te staken en het resultaat van de herzieningsprocedure niet af te wachten. De achterliggende gedachte hiervan is enerzijds dat het NLAI daarmee de belangen van u als opdrachtgever maximaal dient, maar anderzijds ook dat het NLAI niet bepaalt (net zo min als de wederpartij dat bepaalt) of een betalingsverplichting tijdens de herzieningsprocedure opgeschort of verlaagd dient te worden. Daar zijn immers de rechters voor.

Wilt u dat het NLAI uw alimentatie int of wilt u bespreken wat uw mogelijkheden zijn? U kunt hiervoor tijdens kantooruren 088-678 0 678 bellen of vul op www.nlai.nl/contact/ het contactformulier in. Binnen één werkdag wordt er dan contact met u opgenomen.